انتشار : 1401/6/9 12:12
مبلغ باقی مانده : موفق
50,500,000 تومان
موفق شد
100%
پیشرفت
17
تعداد حامیان


بارش مهربانی کمک به دانش آموزان بی بضاعت (مرحله اول)

لیست لوازم تحریر دبستان که دانش آموزان نیاز دارند

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره بارش مهربانی کمک به دانش آموزان بی بضاعت (مرحله اول) را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

موسسه خیریه فاروق بندر سیریک