انتشار : 1400/6/22 12:49
مبلغ باقی مانده : 19,998,500 تومان
حمایت می‌کنم
1,500 تومان
از 20,000,000 تومان
0%
پیشرفت
2
تعداد حامیان


بارش مهربانی

همۀ ما وظیفه داریم! تحصیل 415 کودک تحت پوشش خیریه فاروق به کمک‌های ما بستگی دارد! سهم ما چقدر است؟

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره بارش مهربانی را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

موسسه خیریه فاروق بندر سیریک