کمپین های خیریه

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,999,000 تومان

مبلغ باقی مانده

1

حمایت کننده

دسته ها :

کمک هزینه درمان بیماران


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

56.7%

8,670,000 تومان

مبلغ باقی مانده

14

حمایت کننده

دسته ها :

آخرین اخبار موسسه خیریه فاروق سیریک
کمک هزینه درمان بیماران نیازمند

کمک هزینه درمان بیماران نیازمند

پرداخت کمک هزینه درمان بیماران نیازمند خیریه فاروق سیریک برای کاهش عوارض ناشی از بیماری و کمک به درمان سریعتر بیماران و کاهش رنج ایشان اقدام به تامین بخشی از هزینه های درمانی نیازمندان واقعی اعم از افراد تحت پوشش و یا بیماران صعب العلاج غیر پوشش می نماید. خیرین محترمی که علاقه مند به […]

مقالات بیشتر ...

حامیان موسسه
موسسه خیریه فاروق بندر سیریک
کمک آنلاین