کمپین های خیریه

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,999,000 تومان

مبلغ باقی مانده

1

حمایت کننده

دسته ها :

تهیه 27 دستگاه یخچال


مبلغ مورد نیاز : 97,000,000 تومان

11.5%

85,800,000 تومان

مبلغ باقی مانده

12

حمایت کننده

دسته ها :

پویش همدلی با بیمار دیابتی


مبلغ مورد نیاز : 3,000,000 تومان

11.8%

2,645,000 تومان

مبلغ باقی مانده

3

حمایت کننده

دسته ها :

آخرین اخبار موسسه خیریه فاروق سیریک
مقالات بیشتر ...

حامیان موسسه
موسسه خیریه فاروق بندر سیریک
کمک آنلاین