کمپین های خیریه

تهیه 35 دستگاه کولر گازی و یخچال فریزر برای خانواده های بی بضاعت


مبلغ مورد نیاز : 0 تومان

0%

-20,000 تومان

مبلغ باقی مانده

1

حمایت کننده

دسته ها :

بارش مهربانی کمک به دانش آموزان بی بضاعت (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 50,000,000 تومان

100%

موفق شد

17

حمایت کننده

دسته ها :

تهیه 13 دستگاه کولر برای خانواده های بی بضاعت


مبلغ مورد نیاز : 221,000,000 تومان

26.4%

162,620,000 تومان

مبلغ باقی مانده

20

حمایت کننده

دسته ها :

کمک به زلزله زدگان شهرستان بندر لنگه (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

16.8%

16,650,000 تومان

مبلغ باقی مانده

41

حمایت کننده

دسته ها :


موسسه خیریه فاروق بندر سیریک