کمپین های خیریه

بارش مهربانی کمک به دانش آموزان بی بضاعت (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 50,000,000 تومان

100%

موفق شد

17

حمایت کننده

دسته ها :

تهیه 13 دستگاه کولر برای خانواده های بی بضاعت


مبلغ مورد نیاز : 221,000,000 تومان

26.4%

162,658,000 تومان

مبلغ باقی مانده

17

حمایت کننده

دسته ها :

کمک به زلزله زدگان شهرستان بندر لنگه (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

16%

16,795,000 تومان

مبلغ باقی مانده

27

حمایت کننده

دسته ها :

حمایت از 22 خانواده بی بضاعت برای تهیه یخچال


مبلغ مورد نیاز : 142,000,000 تومان

25.1%

106,299,000 تومان

مبلغ باقی مانده

17

حمایت کننده

دسته ها :


موسسه خیریه فاروق بندر سیریک