کمپین های خیریه

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,999,000 تومان

مبلغ باقی مانده

1

حمایت کننده

دسته ها :

تهیه 27 دستگاه یخچال


مبلغ مورد نیاز : 97,000,000 تومان

11.5%

85,800,000 تومان

مبلغ باقی مانده

12

حمایت کننده

دسته ها :

پویش همدلی با بیمار دیابتی


مبلغ مورد نیاز : 3,000,000 تومان

1.8%

2,945,000 تومان

مبلغ باقی مانده

2

حمایت کننده

دسته ها :

آخرین اخبار موسسه خیریه فاروق سیریک
عملکرد سه ماه ی اول 1400

عملکرد سه ماه ی اول 1400

خلاصه ای از مهمترین اقدامات انجام شده در سه ماه ی اول 1400 1- پرداخت کمک هزینه درمان 66 بیمار به مبلغ 301/280/000 2- پرداخت نقدی به 67 خانواده به مبلغ 201/000/000 3- اهدای 21 دستگاه کولر به ارزش 1/950/000/000 4- تعمیر 12 دستگاه کولر به ارزش 177/000/000 ریال 5- توزیع 80 بسته موادغذایی به […]

مقالات بیشتر ...

حامیان موسسه
موسسه خیریه فاروق بندر سیریک
کمک آنلاین