پست های وبلاگ

  • خانه / قربانی،گوشت،عید،اضحیه،اضحی،توزیع

بایگانی برچسب برای قربانی،گوشت،عید،اضحیه،اضحی،توزیع

گوشت قربانی 1401

گوشت قربانی 1401

توزیع 325 کیلو گوشت قربانی بز با مشارکت مردم نیک اندیش شهرستان سیریک