پست های وبلاگ

بایگانی برچسب برای موسسه خیریه

گزارش فصل پاییز 1399 موسسه خیریه فاروق بندر سیریک

گزارش فصل پاییز 1399 موسسه خیریه فاروق بندر سیریک

خدمات حمایت درمانی شامل : کمک هزینه درمان بیماران به مبلغ 38/225/000 ریال خدمات حمایت تحصیلی شامل : # کمک هزینه شهریه نوآموزان پیش دبستانی به مبلغ 16/500/000 ریال # کمک هزینه خرید لباس فرم…